In de Staatscourant zijn de tarieven gepubliceerd die in 2016 gehanteerd mogen worden voor de uit te voeren werkzaamheden door curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Het volledige besluit is te lezen op: Het volledige besluit is te lezen op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44008.html