Wat is bewindvoering en wat doet Hoofd & Hart voor u?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun situatie (tijdelijk) de geldzaken niet geheel zelfstandig kunnen regelen. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangesteld om alle geldzaken te regelen.

Redenen om bewindvoering aan te vragen zijn:

 1. het hebben van een verstandelijke beperking
 2. het hebben van een psychische stoornis
 3. het hebben van een lichamelijke beperking
 4. het hebben van (problematische) schulden

Wat doet Hoofd & Hart Bewindvoering voor u?

Heeft u zorgen en stress over uw financiën? Slaapt u er slecht van? Blijf er niet mee lopen! Hoofd & Hart Bewindvoering helpt mensen om geldzaken goed te regelen als ze dat zelf niet (meer) kunnen. Dat doen wij via bewindvoering, tijdelijk of voor langere tijd. Bel meteen voor vragen of een persoonlijk gesprek. En samen met u pakken wij uw financiële problemen aan. Zodat er voor u weer rust en overzicht komt. En dat is wel zo prettig!

We helpen u omgaan met geld

Problemen met geld ontstaan vaak door persoonlijke problemen. Bijvoorbeeld door ziekte, na een scheiding, verlies van een baan, overlijden van een partner of door een verslaving. Maar ook zonder problemen wil het soms gewoon niet lukken om geldzaken goed te regelen. En als er dan schulden ontstaan, wordt het pas echt ingewikkeld.
Misschien herkent u het wel. Hoofd & Hart Bewindvoering helpt u om al uw geldzaken weer goed te regelen. Dat wil zeggen rekeningen betalen, niet problematische schulden regelen en zelfstandig leren omgaan met geld. Onder niet problematische schulden wordt verstaan dat de schulden minimaal binnen 36 maanden volledig kunnen worden afgelost.

Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?

 • Intakegesprek en updategesprekken
 • Wij ontvangen voortaan uw financiële post
 • Wij laten uw inkomen storten op de (nieuw te openen) beheerrekening
 • Wij zorgen voor de betaling van uw vaste lasten
 • Wij maken (tijdig) uw leefgeld over
 • Overzichtelijke (maand)rapportage van uw beheerrekening
 • Wij vragen diverse zaken aan (indien van toepassing: toeslagen / bijzondere bijstand / kwijtschelding)
 • Wij regelen uw belastingaangifte (box 1) over het laatste jaar
 • Bij niet-problematische schulden: Het treffen van betalingsregelingen
 • Bij problematische schulden: Aanvragen schuldhulpverlening / WSNP

Bewind is geen schuldhulp

Veel mensen verwarren beschermingsbewind met schuldhulp. Hoewel de nodige cliënten van ons schulden hebben is de hoofdtaak van een bewindvoerder om te zorgen voor stabiliteit in de huidige en toekomstige financiële zaken. In gevallen van beperkte schulden zal de beschermingsbewindvoerder aflossingen voorstellen en regelingen aangaan. Zijn de schulden problematisch dan zal de bewindvoerder namens klant een beroep doen op officiële schuldhulp (GKB / MDF / Stadsbank of Gemeente).