Aanmelden en intakegesprek

U meldt uzelf, dan wel via een verwijzende instantie, telefonisch of via e-mail bij Hoofd & Hart Bewindvoering.

Uw bewindvoerder is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 uur tot 11:00 uur op telefoonnummer 0572 – 700 248.

Post kunt u opsturen naar ons postadres:

Postbus 293
8100 AG Raalte

Indien gewenst kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres: mail@hnhbewind.nl De bewindvoerder neemt telefonische contact met u op om een afspraak te maken voor een intake– c.q. kennismakingsgesprek. Via e-mail of per post ontvangt u een afspraakbevestiging en 5 documenten als bijlage meegestuurd.

  1. Aanmeldformulier bewindvoering
  2. Werkwijzer
  3. Tarievenlijst
  4. Klachtenregeling

De in het aanmeldformulier gevraagde stukken dienen door u te zijn verzameld. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het aanmeldformulier en de werkwijzer met u besproken. U bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en (eventueel) kopiëren van de gevraagde stukken voor de bewindvoerder. De bewindvoerder neemt de gevraagde stukken mee naar kantoor. Op basis van de door u aangeleverde stukken maakt de bewindvoerder een concept budgetplan, hierin worden al uw inkomsten en uitgaven vermeld. Het concept budgetplan ontvangt u ter controle. U dient te controleren of alle inkomsten en uitgaven vermeld staan in het budgetplan; alleen de vermelde instanties/bedrijven worden na ontvangst van de beschikking door de bewindvoerder aangeschreven in verband met het bewind.

In het intakegesprek maakt u kennis met de bewindvoerder en wordt de werkwijze van het kantoor aan u uitgelegd. Het betreft een vrijblijvend gesprek waarin u de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Dit gesprek duurt één tot anderhalf uur en kan plaatsvinden bij u thuis, bij ons op kantoor of een andere samen af te spreken locatie.

Het aanvraagformulier ten behoeve van het verzoek tot onderbewindstelling, de akkoordverklaringen naaste familieleden (indien van toepassing) worden met u besproken en door de bewindvoerder ingevuld en door de verzoeker ondertekend. U dient een kopie van uw paspoort of ID-kaart aan de bewindvoerder te verstrekken.

U kunt mogelijk zelf uw motivatiebrief schrijven aan de rechtbank waarom een verzoek tot onderbewindstelling noodzakelijk is, eventueel aangevuld met een verklaring van een arts en/of naaste familie. Deze motivatiebrief wordt als een aparte bijlage bij het verzoek tot onderbewindstelling toegevoegd. Mocht u dit zelf lastig vinden om te doen dan zal uw bewindvoerder dat voor u opstellen.

Ook zal de bewindvoerder een Plan van Aanpak schrijven wat samen met u in het tweede gesprek wordt besproken. Als dit plan door u akkoord bevonden is dan zal dit Plan van Aanpak met de aanvraag onderbewindstelling en de bereidverklaring bewindvoerder (inclusief alle bijlagen) worden verstuurd naar de rechtbank.

Het Plan van Aanpak omvat de volgende onderdelen:

  • Waarom wordt beschermingsbewind aangevraagd?
  • Doelstelling van het bewind
  • Maatwerk afspraken, zoals doel spaargelden – korte termijn en lange termijn(duurzaam) sparen
  • Taakomschrijving bewindvoerder
  • Contact overzicht van alle betrokken partijen
  • Activiteiten/afsprakenlijst

De rechtbank stuurt u een acceptgiro voor het griffierecht. U dient de rekening voor het griffierecht vooraf te betalen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zal de bewindvoerder hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. In dit geval stuurt u de acceptgiro op naar uw bewindvoerder.

Na een aantal weken ontvangt u een uitnodiging voor een zitting op de rechtbank. U bent verplicht op de zitting te verschijnen. Tijdens de zitting zal de kantonrechter u vragen of er aan u is uitgelegd wat een onderbewindstelling inhoudt en of u weet dat er kosten aan verbonden zijn aan een onderbewindstelling. De kantonrechter kan u om een toelichting vragen over waarom u zelf een onderbewindstelling noodzakelijk vindt. De bewindvoerder is bij de zitting aanwezig. Als u geen recht heeft op bijzondere bijstand, dient u zelf uit uw budget de kosten voor bewindvoering te betalen (via de beheerrekening).

Als de kantonrechter akkoord is met uw verzoek tot onderbewindstelling en met de door u voorgestelde bewindvoerder, ontvangt u hiervan binnen enkele werkdagen schriftelijk bericht van de rechtbank.