Beheertraject

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en het behouden van inkomsten.

Hoofd & Hart Bewindvoering maakt binnen 3 maanden na de datum van de beschikking een boedelbeschrijving.
De boedelbeschrijving bevat een overzicht van de bekend zijnde financiële situatie op het moment van de onderbewindstelling. De boedelbeschrijving bevat een budgetplan en een overzicht van de bij ons bekende schulden. De boedelbeschrijving zal ter ondertekening naar u worden opgestuurd. Na retourontvangst van de boedelbeschrijving wordt dit doorgestuurd naar de rechtbank.

Wij bekijken of u voldoende inkomsten heeft en of u recht heeft op vergoedingen die nog niet door u zijn aangevraagd. Denk hierbij aan huur- en zorgtoeslag, kindertoeslag, bijzondere bijstand enz. Indien er nog vergoedingen zijn die niet aangevraagd zijn, vragen we deze alsnog voor u aan. Eventuele kwijtscheldingen voor gemeentebelastingen worden ook door ons aangevraagd. Daarnaast verzorgen wij ook uw belastingaangifte Inkomstenbelasting.

Als u wel schulden heeft maar deze zijn niet problematisch, bereken wij uw afloscapaciteit (VTLB-berekening). Daarna wordt er, indien mogelijk, geprobeerd om met de schuldeisers tot een schuldenregeling te komen.