Contact tijdens bewind

Belangrijk voor Hoofd & Hart Bewindvoering is om met u in contact te blijven over de stand van zaken. Een heldere en open communicatie is voor Hoofd & Hart Bewindvoering heel belangrijk. Dus mocht u een vraag hebben of u bent ergens bezorgd over, spreek hier dan met ons over. Zowel tijdens het bewind als na het bewind (indien gewenst) begeleidt Hoofd & Hart Bewindvoering u met uw financiën.

Bent u ontevreden over dienstverlening en komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kun u uitsluitend schriftelijk aan Hoofd & Hart Bewindvoering indienen. Uw klacht zal door Hoofd & Hart Bewindvoering volgens de Klachtenregeling worden behandeld. De klachtenregeling wordt aan u uitgereikt op voorhand bij het intakegesprek. Ook kunt u de klachtenregeling opvragen bij Hoofd & Hart Bewindvoering en zal deze op verzoek naar u worden opgestuurd.

De klachtregeling kunt u ook online vinden: klachtenregeling