Overzicht en inzicht

Maandelijks ontvangt u uw bankafschriften per post of e-mail. Op elk moment kunt u via Mijn OnView digitaal inzicht krijgen in uw financiële situatie. De wijze van overzicht houden wordt altijd in overleg met u gedaan.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens om en wij verantwoorden ons jaarlijks bij de kantonrechter voor al hetgeen wij voor u gedaan hebben in het betreffende jaar.
Onze jaarrekening en de verplichte kwaliteitseisen worden jaarlijks gecontroleerd door onze accountant. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en werken daarom conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.