Start van het bewind

Zodra Hoofd & Hart Bewindvoering de beschikking heeft ontvangen van de rechtbank wordt door ons een nieuwe bankrekening(beheerrekening) geopend bij een bank. U krijgt hiervan geen pasje en u kunt van deze bankrekening geen geld afhalen. Indien noodzakelijk wordt er door de bewindvoerder ook een nieuwe leefgeldrekening geopend, altijd wordt bekeken of uw eigen bestaande betaalrekening als leefgeldrekening gebruikt kan worden. U kunt dan uw eigen pasje met pincode behouden. Een spaarrekening wordt in overleg met u geopend indien er in het budgetplan ruimte is om te sparen. De spaarrekening is alleen voor de bewindvoerder toegankelijk.

Al uw inkomen dient naar de beheerrekening overgemaakt te worden, bijvoorbeeld salaris, uitkering, vakantiegeld, alimentatie, kinderbijslag, voorlopige teruggaven van de belastingdienst, toeslagen van de belastingdienst, teruggave van het energiebedrijf etc. Nadat de onderbewindstelling is uitgesproken stellen wij op basis van het budgetplan, de belastingdienst, de bank en uw werkgever dan wel uw uitkeringsinstantie op de hoogte van de onderbewindstelling. In deze brief staat uw nieuwe postadres en het rekeningnummer van de beheerrekening vermeld. De instanties dienen het inkomen naar de beheerrekening te storten en de post naar het postadres te sturen.

Met het budgetplan als uitgangspunt worden alle instanties aan wie de vaste lasten worden betaald door ons in kennis gesteld van de onderbewindstelling en gevraagd naar de actuele betaalgegevens. De instanties worden ook geïnformeerd over de te volgen betaalprocedure van de facturen als gevolg van de onderbewindstelling. Alle instanties ontvangen van ons de postadreswijziging zodat alle rekeningen en overige financiële post rechtstreeks naar ons gestuurd kunnen worden.
Nadat de onderbewindstelling is uitgesproken stellen wij indien er sprake is van schulden, de bekende schuldeisers op de hoogte van de onderbewindstelling. Ook schuldeisers ontvangen van ons een postadreswijziging zodat financiële post rechtstreeks naar ons gestuurd kan worden.

Op u rust de verplichting alle financiële post die u toch nog ontvangt, direct door te sturen naar ons. Facturen die u ontvangt via e-mail kunt u doormailen naar het e-mailadres: mail@hnhbewind.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens. U kunt deze post ook thuis uitprinten en opsturen naar het postadres van Hoofd & Hart Bewindvoering. Alleen post die met de financiën te maken heeft wordt rechtstreeks naar ons gestuurd, zoals bankafschriften, loonstroken, jaaropgaven, rekeningen en correspondentie van schuldeisers en deurwaarders.

Op basis van de actuele betaalgegevens van de instanties wordt het budgetplan geactualiseerd. Doel van het budgetplan is een stabiele sluitende begroting (inclusief budget voor leefgeld en eventueel sparen). Indien een stabiele sluitende begroting niet haalbaar is, beslist de bewindvoerder welke vaste lasten niet betaald worden. Indien het budget niet toereikend is kan ook de hoogte van het leefgeld en/of het spaargeld hierop aangepast worden.

Prioriteit bij betaling van vaste lasten heeft altijd de huur/hypotheek, gas, water en elektra, zorgverzekering en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA).

Indien er inkomsten en/of vaste lasten wijzigen heeft dit altijd invloed op het budgetplan, dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van het leef- en eventueel spaargeld.

Zodra het inkomen binnenkomt op de beheerrekening, beginnen wij met het betalen van het leefgeld op uw leefgeldrekening. U wordt hiervan telefonisch door ons op de hoogte gebracht.

Het budgetplan wordt als uitgangspunt genomen voor de bepaling van de hoogte van het leefgeld.