Wat is budgetbeheer en wat doet Hoofd & Hart Bewindvoering en Budgetbeheer voor u?

Wilt u uw geldzaken beter regelen? Dan is budgetbeheer misschien iets voor u. Budgetbeheer betekent dat wij uw geld beheren. Dat kan vrijwillig of de gemeente kan het u verplichten. Budgetbeheer is bedoeld om schulden te voorkomen. Of om ervoor te zorgen dat schulden niet groter worden.

Wat is Budgetbeheer?

Budgetbeheer houdt in dat we uw financiën (tijdelijk) gaan beheren, zonder tussenkomst van de rechter. Dit doen we door het beheren van uw geld volgens een vooraf door ons samen opgesteld budgetplan. Uw inkomsten komen binnen op een beheerrekening, waarvan we uw vaste lasten betalen en reserveren  voor bijvoorbeeld het eigen risico van uw zorgverzekering. Als het mogelijk is, sparen we ook voor u. Het bedrag dat overblijft, krijgt u op uw leefgeld rekening gestort. Op deze manier geeft u nooit meer uit dan er binnenkomt.

We lossen kleine schulden op en helpen u om nieuwe schulden te voorkomen. Hierdoor hoeft u geen zorgen of stress meer te hebben over uw financiën en krijgt u rust en overzicht. Wanneer we samen denken dat u de financiën weer zelf kunt, neemt u het eenvoudig weer over

Wat doet Hoofd & Hart Bewindvoering en Budgetbeheer voor u?

Heeft u zorgen en stress over uw financiën? Slaapt u er slecht van? Wilt u uw familie of vrienden niet mee lastig vallen? Blijf er niet mee lopen! Hoofd & Hart Bewindvoering en Budgetbeheer helpt mensen om geldzaken goed te regelen als ze dat zelf niet (meer) kunnen. Dat doen wij via bewindvoering of budgetbeheer, tijdelijk of voor langere tijd. Bel meteen voor vragen of een persoonlijk gesprek. En samen met u pakken wij uw financiële problemen aan. Zodat er voor u weer rust en overzicht komt. En dat is wel zo prettig!

We helpen u omgaan met geld

Problemen met geld ontstaan vaak door persoonlijke problemen. Bijvoorbeeld door ziekte, na een scheiding, verlies van een baan, overlijden van een partner of door een verslaving. Maar ook zonder problemen wil het soms gewoon niet lukken om geldzaken goed te regelen. En als er dan schulden ontstaan, wordt het pas echt ingewikkeld.
Misschien herkent u het wel. Hoofd & Hart Bewindvoering en Budgetbeheer helpt u om al uw geldzaken weer goed te regelen. Dat wil zeggen rekeningen betalen, niet problematische schulden regelen en zelfstandig leren omgaan met geld. Onder niet problematische schulden wordt verstaan dat de schulden minimaal binnen 36 maanden volledig kunnen worden afgelost.

Waarom kiezen voor Hoofd & Hart Bewindvoering en Budgetbeheer?

Budgetbeheer is geen beschermde titel en kan door iedereen uitgevoerd worden. Kwaliteit van budgetbeheer is erg belangrijk, want wij beheren uw geld. Wij zijn ook bewindvoerder, staan daarom onder controle en moeten ons aan de wettelijke regels houden. Ook zijn wij aangesloten bij de branchevereníging Horus.

Wat mag u verwachten van uw budgetbeheerder?

  • Intakegesprek en updategesprekken: inventariseren van de inkomsten, uitgaven, schulden/achterstanden en bezittingen
  • Optimaliseren van inkomsten en uitgaven.
  • Opstellen van een huishoudelijk budget
  • Wij laten uw inkomen storten op de (nieuw te openen) beheerrekening
  • Wij zorgen voor de betaling van uw vaste lasten
  • Wij maken (tijdig) uw leefgeld over
  • Overzichtelijke (maand)rapportage van uw beheerrekening
  • Bij niet-problematische schulden: het treffen van (kleine) betalingsregelingen
Bewind