Contact tijdens het budgetbeheer?

Belangrijk voor Hoofd & Hart Bewindvoering is om met u in contact te blijven over de stand van zaken. Een heldere en open communicatie is voor Hoofd & Hart Bewindvoering heel belangrijk. Dus mocht u een vraag hebben of u bent ergens bezorgd over, spreek hier dan met ons over. Zowel tijdens het budgetbeheer traject als er na  (indien gewenst) begeleidt Hoofd & Hart Bewindvoering u met uw financiën.

Bent u ontevreden over dienstverlening en komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kun u uitsluitend schriftelijk aan Hoofd & Hart Bewindvoering indienen. Uw klacht zal door Hoofd & Hart Bewindvoering volgens de Klachtenregeling worden behandeld. De klachtenregeling wordt aan u uitgereikt op voorhand bij het intakegesprek. Ook kunt u de klachtenregeling opvragen bij Hoofd & Hart Bewindvoering en zal deze op verzoek naar u worden opgestuurd.

De klachtregeling kunt u ook online vinden: klachtenregeling

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun situatie (tijdelijk) de geldzaken niet geheel zelfstandig kunnen regelen. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangesteld om alle geldzaken te regelen.

Redenen om bewindvoering aan te vragen zijn:

  1. het hebben van een verstandelijke beperking
  2. het hebben van een psychische stoornis
  3. het hebben van een lichamelijke beperking
  4. het hebben van (problematische) schulden

Wat doet Hoofd & Hart Bewindvoering voor u?

Heeft u zorgen en stress over uw financiën? Slaapt u er slecht van? Blijf er niet mee lopen! Hoofd & Hart Bewindvoering helpt mensen om geldzaken goed te regelen als ze dat zelf niet (meer) kunnen. Dat doen wij via bewindvoering, tijdelijk of voor langere tijd. Bel meteen voor vragen of een persoonlijk gesprek. En samen met u pakken wij uw financiële problemen aan. Zodat er voor u weer rust en overzicht komt. En dat is wel zo prettig!

We helpen u omgaan met geld

Problemen met geld ontstaan vaak door persoonlijke problemen. Bijvoorbeeld door ziekte, na een scheiding, verlies van een baan, overlijden van een partner of door een verslaving. Maar ook zonder problemen wil het soms gewoon niet lukken om geldzaken goed te regelen. En als er dan schulden ontstaan, wordt het pas echt ingewikkeld.
Misschien herkent u het wel. Hoofd & Hart Bewindvoering helpt u om al uw geldzaken weer goed te regelen. Dat wil zeggen rekeningen betalen, niet problematische schulden regelen en zelfstandig leren omgaan met geld. Onder niet problematische schulden wordt verstaan dat de schulden minimaal binnen 36 maanden volledig kunnen worden afgelost.