Overzicht en inzicht tijdens budgetbeheer?

Op elk moment kunt u via Mijn OnView digitaal inzicht krijgen in uw financiële situatie. De wijze van overzicht houden wordt altijd in overleg met u gedaan en wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens om.

Onze jaarrekening en de verplichte kwaliteitseisen worden jaarlijks gecontroleerd door onze accountant. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en werken daarom conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.