Klachtenregeling

Klachtenregeling Hoofd & Hart Bewindvoering

Indien ontevredenheid bestaat over de uitvoering van onze werkzaamheden of over de medewerkers van Hoofd & Hart Bewindvoering, kan dit aanleiding zijn tot het indienen van een bezwaar of klacht. Ook onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de uitvoering van onze werkzaamheden, dan wel om vermoedens dat er sprake is van een (dreigende) betrokkenheid van onze medewerkers bij een strafbaar feit en/of wetsovertreding die het vertrouwen in Hoofd & Hart Bewindvoering kan schaden, kunnen worden gemeld.