Voor werkgevers

In de afgelopen jaren is het aantal medewerkers met financiële problemen explosief gestegen, waardoor u als werkgever hier vast al mee te maken hebt gehad, bijvoorbeeld via loonbeslagen. Niet alleen zijn deze zeer vervelend voor uw werknemer, maar het zorgt ook voor u voor extra werk op de salarisadministratie. Vaak is er weinig kennis over eventuele gevolgen voor het verkeerd afhandelen van een informatieverzoek van de deurwaarder. Kortom, financiële problemen van uw werknemers hebben negatieve effecten voor uw bedrijf!

Een werknemer met schulden neemt zijn zorgen immers mee naar het werk. Dit kan zich onder andere uiten in de volgende effecten:
  • Hoger (ziekte-)verzuim en verlies van productiviteit (tot wel 20%) doordat men privé zaken in werktijd regelt en mentaal gebukt gaat onder de last van de financiële problemen
  • Extra belasting van de salarisadministratie en personeelsafdeling, bijvoorbeeld vanwege loonbeslagen en verzoeken om voorschotten op het salaris
  • Grotere kans op fraude en diefstal

Wat kunt u eraan doen als werkgever?   

Het beste kunt u dit thema bespreekbaar maken in uw bedrijf. U kunt uw werknemers informeren via nieuwsbrieven, een mail daarover naar iedereen sturen of posters ophangen. U kunt ook een actieve rol spelen bij het daadwerkelijk oplossen van deze problemen. U kunt zich voorstellen dat wanneer u een onmisbare werknemer in uw bedrijf heeft u deze niet makkelijk kan missen. Als deze zich dan ineens vaak ziek meldt, minder geconcentreerd is en daarna ook nog ook een loonbeslag bij u binnenkomt, dan wilt u misschien uw extra best doen om deze werknemer te helpen.

Wat kan Hoofd & Hart Bewindvoering  voor u doen?
         

Afhankelijk van hoeveel u zich wilt inzetten, kan Hoofd & Hart Bewindvoering een traject voor uw werknemer opzetten. Dit begint altijd met een persoonlijk gesprek waarbij wij de situatie van uw werknemer in kaart brengen. De verdere aanpak hangt af van de complexiteit van de problematiek, de mate waarin u het probleem wenst op te lossen en de mate van bereidheid van uw werknemer om zelf dingen op te pakken.